LKBRD

                Dnia 11 lutego 2019 r. odbył się pierwszy etap do Lubuskiego Konkursu BRD. W Turnieju brali udział uczniowie z klas IV – VIII. Uczniowie musieli rozwiązać test składający się z 30 pytań z kodeksu drogowego wskazując jedną prawidłową odpowiedź w pytaniu. Do drugiego etapu zakwalifikowali się uczniowie z klasy ósmej, Marcel i Kewin Wołoszczukowie. Gratulujemy.