KOMUNIKAT - OBIADY PAŹDZIERNIK

Koszt obiadów w miesiącu październiku 2019 wynosi 99,00 zł.

Warunkiem korzystania z odpłatnych posiłków jest dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionej i podpisanej „deklaracji korzystania z obiadów” (do pobrania w sekretariacie).

Wpłat za obiady należy dokonywać w sekretariacie szkoły lub na wskazany poniżej nr konta:

SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWROWIE

22837200080104777420010001

tytułem: wpłata za obiady/klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc

 

Ostateczny termin wpłaty upływa w dniu 5.10.2019 r.

 

UWAGA - w dniu 14.10.2019r. obiad nie będzie wydawany.

Dnia 20go września miał w naszej szkole miejsce Dzień Sprzątania Świata. Uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami udali się w różne rejony Wawrowa, aby posprzątać naszą piękną miejscowość. Uczniowie pracowali z zaangażowaniem i udało im się zebrać pokaźną ilość śmieci. Dzień Sprzątania świata miał na celu nie tylko oczyszczenie Wawrowa z niepotrzebnych odpadów, ale również podkreślenie jak ważne jest dbanie o nasze środowisko naturalne. 

 

Przy okazji tego dnia, zorganizowano również konkurs polegający na ułożeniu chwytliwego hasła promującego Dzień Sprzątania Świata. Konkurs wygrała Gosia Walkowska z klasy 6a hasłem „Gdy świat sprzątamy, ziemię wspieramy”. Uczennica otrzymała w nagrodę dyplom, upominek, jej hasło zdobiło również plakaty dotyczące Dnia Sprzątania Świata.

Osoby wyróżnione upominkami to: Hania Hetman kl. VIB, Julia Kwiecień i Eryk Kwiecień kl. VII, Alicja Maroszek kl. VIB, Katarzyna Klimas kl. VIB.

Podziękowania należą się również Noemi Grabowskiej z klasy 6A, która wykonała plakaty promujące Dzień Sprzątania Świata.

 

 

Organizatorzy:

Zbierska Maja Zbierska

Renata Haściło

 

Dyrektor szkoły informuje rodziców, że w dniu 26 września 2019 roku (czwartek) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie ogólne z rodzicami.

 

UBEZPIECZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie informuje, że Rada Rodziców podjęła decyzję w sprawie ubezpieczenia uczniów szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

Składka za jednego ucznia wynosi 42,00 zł. Pieniądze można wpłacać sekretariacie szkoły. Termin wpłaty do dnia 30.09.2019 r.

Zakres wybranej opcji ubezpieczeniowej do wglądu.

 

KOMUNIKAT OBIADY

Obiady będą wydawane w szkole od dnia 09.09.2019 r.

Koszt obiadów w miesiącu wrześniu 2019 wynosi 72,00 zł.

Warunkiem korzystania z odpłatnych posiłków jest dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionej i podpisanej „deklaracji korzystania z obiadów” (do pobrania w sekretariacie).

Wpłat za obiady należy dokonywać w sekretariacie szkoły lub na wskazany poniżej nr konta:

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWROWIE

 22837200080104777420010001

tytułem: wpłata za obiady/klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc

Ostateczny termin wpłaty upływa w dniu 5.09.2019 r.