Komunikat

KOMUNIKAT OBIADY

Koszt obiadów w miesiącu marcu 2019 jest zróżnicowany i wynosi:

- 64 zł dla uczniów klasy VA, VB oraz VII, którzy wyjeżdżają w marcu na zieloną szkołę

- 84 zł dla pozostałych uczniów .

Wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkoły lub na wskazany poniżej nr konta .

Uwaga !!!

Proszę nie dokonywać wpłat przelewowych przed dniem 01.03.2019.

Termin wpłaty upływa w dniu 05.03.2019 r.

Dane do wpłaty:

SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWROWIE

22837200080104777420010001

W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc żywieniowy.