Komunikat

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZEBRANIA Z RODZICAMI PODCZAS DNIA OTWARTEGO SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie informuje rodziców, że 21 marca 2019roku tj. – podczas ”dnia otwartego szkoły” odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami w klasach w celu omówienia spartakiady dla uczniów organizowanej przez radę rodziców.

W związku z powyższym niezbędne jest przybycie rodziców do szkoły na godz.17:00 na krótkie zebrania klasowe (ok. 10-15min). Po zebraniach klasowych rozpocznie się dzień otwarty szkoły.