Komunikat

Komunikat obiady

Koszt obiadów w miesiącu kwietniu 2019 wynosi 52zł. Pieniądze proszę wpłacać w sekretariacie lub na wskazany poniżej numer konta

UWAGA!

Wpłat przelewowych należy dokonywać po rozpoczęciu się nowego miesiąca żywieniowego - tj. od dnia 01.04.2019r.

Dane do wpłaty:

SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWROWIE

22837200080104777420010001

Tytuł wpłaty - obiady kwiecień 2019 oraz imię i nazwisko dziecka

OSTATECZNY TERMIN WPŁATY UPŁYWA W DNIU 05.04.2019r.