Dyrektor szkoły informuje, w uzgodnieniu z przewodniczącym rady rodziców, że dnia 19 grudnia 2017 roku (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie trójek klasowych z nauczycielami w sprawie organizacji zabawy karnawałowej .

 

 

                Dyrektor szkoły informuje, że rada rodziców wraz z radą pedagogiczną organizują 3.02.2018 r. (sobota) godz. 19:00 w sali wiejskiej w Janczewie zabawę karnawałową. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na ogłoszeniach informacyjnych w pierwszych dniach stycznia 2018 r.