Okres świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny pełen radości, miłości i pokoju. W tej świątecznej atmosferze delegacja Szkoły Podstawowej w Wawrowie w której skład weszła klasa 6,samorząd uczniowski, koło artystyczne pod opieka Pani Wandy Kodź, Pani Janiny Barsaby i Pani Iwony Szelest-Michniowskiej dnia 19 grudnia 2017 roku zaprezentowali w Domu Pomocy społecznej w Gorzowie Wielkopolskim Jasełka.

            Na widowni zasiedli  Mieszkańcy Domu, którzy ze wzruszeniem oglądali naszych młodych artystów, którzy z pełnym zaangażowaniem, przedstawili historię narodzenia Jezusa.Całość przedstawienia przeplatana była kolędami, tworzącymi ten niepowtarzalny klimat radości i refleksji. Ogromne zaangażowanie opłacało się, gdyż przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami. Mieszkańcy zostali obdarowani drobnymi świątecznymi prezentami. Ciepło i życzliwość , uśmiechy na twarzach i pełne wdzięczności spojrzenia, a także piękne słowa, jakie otrzymaliśmy od  mieszkańców, są dla nas wszystkich najlepszym podziękowaniem i darem, którym na pewno pozostanie w naszych sercach.

Opracowała:

 

Iwona Szelest-Michniowska