OBIADY STYCZEŃ

 Koszt obiadów w miesiącu styczniu 2020 wynosi 63,00 zł.

Warunkiem korzystania z odpłatnych posiłków jest dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionej i podpisanej „deklaracji korzystania z obiadów” (do pobrania w sekretariacie).

Wpłat za obiady należy dokonywać w sekretariacie szkoły lub na wskazany poniżej nr konta:

SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWROWIE

97 8367 0000 0414 7774 1410 0001

tytułem: wpłata za obiady/klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc

 

Ostateczny termin wpłaty upływa w dniu 5.01.2020 r.- na konto

 

natomiast z powodu przerwy świątecznej

wpłaty w sekretariacie można dokonywać tylko

 w dniu 07.01.2020 r.