Uczniowie klasy VII uczestniczyli w kolejnej wycieczce zawodoznawczej. Tym razem poznali tajniki zawodu kucharza podczas wizyty w eleganckiej restauracji „Pocztowa 13”.O swojej pracy i drodze do sukcesu opowiadał z pasją sam szef kuchni. Przedstawiał radości i trudy związane z jego codzienną pracą a ponadto cierpliwie udzielał odpowiedzi na liczne pytania młodzieży.

Dzień 23 listopada 2022 roku był dla naszej szkoły i całej społeczności wsi Wawrów dniem wyjątkowym, który zapisze się na kartach historii. W tym szczególnym dniu odbyła się podniosła uroczystość nadania naszej szkole imienia Sybiraków oraz przekazania sztandaru.

Tuż przed godziną 11 w sali gimnastycznej licznie gromadzili się zaproszeni goście, a wśród nich m.in.: Prezes Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuski Kurator Oświaty – Pani Ewa Rawa, Honorowy Prezes Związku Sybiraków – Pani Maria Dratwińska i Pani Jadwiga Ostrowska, a także Skarbnik Związku Sybiraków Pani Janina Molka oraz inni zaproszeni Sybiracy. Swą obecnością zaszczycili nas także pracownicy gminy Santok: Wójt – Pan Paweł Pisarek wraz z zastępcą Panem Damianem Kochmańskim, Przewodnicząca Rady Gminy Santok – Pani Renata Nowosad, Radny Powiatowy – Pan Mariusz Śpiewanek. Na uroczystość przybyli dyrektorzy placówek oświatowych w gminie Santokoraz pozostali zaproszeni goście:

  • Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Józefa Rzemieślnika

w Wawrowie – ks. Andrzej Kołodziejczyk,

  • Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Santoku – Pani Dagmara Kowalicka –Szymczak,
  • KierownikOśrodka Pomocy Społecznej w Santoku– Pani Anita Łukowiak,
  • Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku – Pani Jowita Leszkiewicz,
  • DyrektorCentrum Kultury i Rekreacji w Santoku – Pani Sylwia Dobrzyńska,
  • Prezes Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej –

Pan Stanisław Tokarski,

  • Sołtyswsi Wawrów – Pan Krzysztof Chrostek,
  • Członkowie Rady Sołeckiej wsi Wawrów.

 

Część oficjalna rozpoczęła się od odczytania uchwały Rady Gminy Santok w sprawie nadania imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Wawrowie oraz od przekazania sztandaru szkole przez przedstawiciela Rady Rodziców – Panią Jolantę Kubzdyl – Swadowską i złożenie go na ręce Dyrektora – Romana Szambelana, który następnie wręczył go uczniom wchodzącym w skład pocztu sztandarowego. Uczniowie naszej szkoły – przedstawiciele każdej klasy złożyli ślubowanie, obiecując godnie reprezentować szkołę, dbać o sztandar i szerzyć historię naszego patrona.

Następnie goście udali się na oficjalne odsłonięcie tablicy pamiątkowej, ufundowanej naszej szkole przez Radę Rodziców oraz Związek Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim.

W części drugiej mieliśmy okazję obejrzeć program artystyczny, który uczniowie długo przygotowywali. Rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu „Marsz Sybiraków” oraz obejrzenia filmu przygotowanego specjalnie na tę okazję, opowiadającego o losach Polaków wywiezionych na nieludzką ziemię w okresie II wojny światowej oraz bezpośrednio po jej zakończeniu. Uczniowie prezentowali swoje umiejętności recytatorskie, a także wokalne.

Na koniec nasi goście zostali zaproszeni do złożenia osobistej dedykacji do księgi pamiątkowej oraz zrobienia okolicznościowego zdjęcia. Po wszystkim udali się na słodki poczęstunek, któremu towarzyszyły rozmowy i dzielenie się wrażeniami po uroczystości.

To wyjątkowe wydarzenie zapisze się nie tylko na kartach historii Szkoły Podstawowej w Wawrowie im. Sybiraków, ale także w sercach i pamięci wszystkich uczniów, pracowników, rodziców oraz społeczności wsi. Nadało ono także kierunek działaniom wychowawczym naszej placówki, które były i będą fundamentem naszej pracy oraz motywacją do dalszego rozwoju.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wydarzenia: uczniom, rodzicom, nauczycielom, przyjaciołom naszej szkoły.

„Ku pamięci, przestrodze i pojednaniu żyjących”

 

Opracowały:

Martyna Dratwińska

Iwona Szelst-Michniowska

 

Przypominam o konkursie z języka angielskiego - Big Challenge, który jest skierowany do wszystkich uczniów klas 4-8.

The Big Challenge, to jednocześnie platforma treningowa, na której można ćwiczyć angielski przez cały rok, oraz konkurs języka angielskiego w którym uczeń może sprawdzić swoje umiejętności oraz wygrać wspaniałe nagrody.


Każdy uczestnik, bez względu na uzyskany wynik, otrzyma 2 nagrody : dyplom oraz plakat znanych miejsc anglojęzycznych krajów. 

Na zwycięzców w klasyfikacji regionalnej i krajowej czekają nagrody elektroniczne: słuchawki, głośniki bluetooth, tablety, przenośne baterie.  

Wszyscy zwycięzcy klasyfikacji regionalnej i krajowej, na wszystkich poziomach językowych, otrzymają – oprócz pozostałych nagród – prestiżowe nagrody honorowe The Big Challenge 2021: puchar, koszulkę, wspaniały dyplom « First Class Honours » oraz « First Class National Honours ».

Uczniowie klas 4 i 5 – będą pisali wspólny test, a uczniowie klas 6, 7 , 8 osobny dla każdej klasy.

KOSZT uczestnictwa to 18 zł (udział w konkursie oraz pełny dostęp do aplikacji na cały rok szkolny). W grudniu koszt uczestnictwa będzie wynosił 20 zł.

Zachęcam do udziału w konkursie, jego celem nadrzędnym jest rozpowszechnianie nauki języka angielskiego w przystępnym dla uczniów sposób.

Po więcej informacji odsyłam na stronę: https://www.thebigchallenge.com/pl/student/

Przykładowe zadania dostępne na stronie https://www.thebigchallenge.com/pl/annales-online/

Level 1 – klasy 4,5

Level 2 – klasa 6

Level 3 – klasa 7

Level 4 – klasa 8

Koordynator konkursu: Zbierska Maja

 

 

Nasi uczniowie z klasy 8, nawiązali współpracę z uczniami klasy 8 z Tczewa. Polegała ona na wymianie pocztówek napisanych w j. angielskim , które dotyczyły jesieni (pisanych w formie e-maila). Dzięki temu uczniowie mogli poćwiczyć umiejętność pisania, w nieco innej niż zazwyczaj formie. Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia kartek świątecznych.
 
Nauczyciel języka angielskiego - Zbierska Maja
 

Klasa 4 wykonała dwa obrazy, które przekazała w prezencie dzieciom z  Placówki  Opiekuńczo- Wychowawczej nr.1 w Gorzowie Wlkp.