Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie podaje do wiadomości wykaz podręczników do religii obowiązujących w roku szkolny 2021/2022.

 

 

 

             Uczniowie klasy 1a przygotowali wraz z nauczycielem, panią Elizą Dolacińską, przedstawienie w języku angielskim. Wszyscy byli dobrze przygotowani do odegrania swoich roli. Rodzice przygotowali maski zwierząt dla dzieci. Przedstawienie bardzo podobało się widowni ( klasie 1b),która także wyraziła chęć udziału w przedstawieniu w następnym roku szkolnym.

Eliza Dolacińska

Konkurs „Droga z Sybiru do domu”

W październiku 2020 r. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem ogłosił konkurs
pt. „Droga z Sybiru do domu”. Był on ściśle związany z ważnym wydarzeniem nadania naszej szkole imienia. Skierowany był do uczniów w dwóch grupach wiekowych:

 • Grupa 1: klasy III – V

 • Grupa 2: klasy VI – VIII.

Do najważniejszych celów konkursu należało:

 • Pogłębianie wiedzy historycznej uczniów o tragicznych dziejach polskich zesłańców na Syberię w czasie i po II wojnie światowej.

 • Wzmacnianie postaw patriotycznych uczniów naszej szkoły.

 • Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy o patronie szkoły.

 • Zachowanie pamięci o losach Polaków zesłanych na Sybir.

Niestety w związku z pandemią COVID-19 wszystkie plany zostały przesunięte.

W maju 2021 r. po powrocie uczniów do szkoły, została podjęta decyzja o wznowieniu naszego konkursu. Chętni uczniowie mieli jeszcze możliwość złożyć swoje prace.

Dnia 2 czerwca br. zebrała się komisja w składzie: Agnieszka Zborowska, Renata Haściło, Katarzyna Surowiec i Małgorzata Kornaś. Po bardzo burzliwych naradach, udało się wyłonić zwycięzców konkursu. Wyniki przedstawiają się następująco:

Grupa 1:

 • Miejsce I – Milena Swadowska (klasa III)

 • Miejsce II (ex aequo) – Karolina Brzezińska (klasa III)

 • Miejsce II (ex aequo) – Lena Pietrzak (klasa V)

 • Wyróżnienia: Oleksandra Vovkodav (klasa III) i Patrycja Michniowska (klasa IV)

Grupa 2: klasy VI – VIII

 • Miejsce I – Maja Banaś (klasa VI)

 • Miejsce II– Jakub Panek (klasa VIII)

 • Miejsce III – Amelia Kwoka (klasa VI)

Wszyscy uczniowie otrzymali bony upominkowe oraz dyplomy uznania. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, która sfinansowała nagrody dla naszych uczniów.

Mamy nadzieję, że Polacy przebywający i powracający z Syberii będą już zawsze ważnym tematem dla naszej społeczności szkolnej.

 

Samorząd Uczniowski z opiekunem

 

             Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie informuje, że od dnia 2 czerwca 2021 r. można składać wnioski o przyjęcie dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022.

             Kartę zgłoszenia ucznia do świetlicy oraz pozostałe załączniki można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej  (procedury, zasady, druki dostępne w zakładce DANE-ŚWIETLICA)

            Wypełniony komplet dokumentów należy złożyć do szkoły do dnia 30 czerwca 2021 r. Dyrektor przypomina, że rodzice uczniów przyszłych klas pierwszych również mają obowiązek złożenia dokumentów zgłoszeniowych do świetlicy

KOMUNIKAT – OBIADY  CZERWIEC 2021

 

Koszt obiadów w miesiącu czerwcu 2021r. wynosi 72,00zł.

 

Wpłat za obiady należy dokonywać w sekretariacie szkoły lub na wskazany poniżej nr konta:

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWROWIE

97 8367 0000 0414 7774 1410 0001

 

tytułem: wpłata za obiady/klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc

 

 Osoby, które mają odpisy za miesiąc maj proszone są przed dokonaniem wpłaty o kontakt  ze sekretariatem szkoły.

 

Ostateczny termin wpłaty upływa w dniu 05.06.2021 r.

 

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat !!!