KOMUNIKAT – OBIADY MAJ 2021

UWAGA !!!

 

ZE WZGLĘDU NA PRZERWE W NAUCZANIU STACJONARNYM KLAS I- III W MIESIĄCU MARCU

I  POWSTAŁE Z TYM ODPISY W WYŻYWIENIU UCZNIÓW, BARDZO PROSZĘ PRZED DOKONANIEM WPŁAT ZA OBIADY O SKONTAKTOWANIE SIĘ ZE SEKRETARIATEM SZKOŁY W CELU USTALENIA WYSOKOŚCI NALEŻNOŚCI.

 

SEKRETARIAT W DNIACH

30.04.2021r. - 05.04.2021r. BĘDZIE NIECZYNNY.

 

Wpłat za obiady należy dokonywać w sekretariacie szkoły

 lub na wskazany poniżej nr konta:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWROWIE

97 8367 0000 0414 7774 1410 0001

 

tytułem: wpłata za obiady/klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc

 

 

Wyjątkowo z powodu dni wolnych, ostateczny termin wpłaty upływa w dniu 10.05.2021 r.

 

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat!

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE W 2021 R.

W 2021 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sierpniu 2020 r., tj. egzamin ósmoklasisty – od 25 do 27 maja.

Podobnie jak w roku ubiegłym wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez CKE, MEiN i GIS, które zostały ogłoszone na stronie internetowej CKE 19 kwietnia br.

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE W 2022 R.

W 2022 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone w większości na tych samych zasadach, jakie obowiązują w 2021 r.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. oznacza to, że:

  • zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie  programowej kształcenia ogólnego,
  • obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE,
  • uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego (egzamin ten zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r.),
  • w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas,
  • w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych,
  • w przypadku egzaminu z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu,
  • w przypadku egzaminu z matematyki w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie,
  • w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE W 2023 R.

Planuje się, że w 2023 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym oraz rozporządzeniach o podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. Do obecnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzone zostaną dwie zmiany, tj. w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. – rezygnacja z egzaminu z przedmiotu dodatkowego do wyboru (egzamin ten zostanie po raz pierwszy przeprowadzony w 2024 r.).

Ewentualne decyzje dotyczące zawężenia zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych w 2023 r. będą podejmowane – w zależności od sytuacji epidemicznej – w roku szkolnym 2021/2022.

 

Łączy nas pamięć

19 kwietnia 2021r. obchodziliśmy 78 rocznicę wybuchu powstania żydowskiego w getcie warszawskim.  Nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się  w akcję społeczno- edukacyjną Żonkile. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od kilku lat upamiętnia tę rocznicę, przygotowując materiały edukacyjne dla szkół. Mogliśmy w tym roku skorzystać  z filmów dla klas IV- VI: "Będę pisać", VII- VIII, "Muranów - Dzielnica Północna" oraz bajek dla dzieci kl. I- III. Dzieci wykonały również papierowe  żonkile, które są symbolem zbiorowej pamięci o bohaterskim zrywie powstańczym w getcie żydowskim.

Hasło akcji Łączy nas pamięć podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie ludzkiej solidarności, tolerancji i potrzebę dialogu ponad podziałami. W tym roku organizatorzy pragną szczególnie oddać hołd żydowskim kobietom, które w tych potwornych warunkach ratowały swoje rodziny.

 

Klasa 7a z inicjatywy uczniów i  rodziców zdecydowała się na Adopcję na Odległość. Nasza pomoc skierowana jest  do  Nairobi w Kenii. Celem adopcji jest umożliwienie   dostępu do edukacji i leczenia. Edukacja jest narzędziem na drodze do samodzielności i wychodzenia z bezdomności.  Misją adopcji w tej placówce jest zapewnienie potrzeb ludzkich i duchowych.  Jestem dumna ze swoich Uczniów że wspierają tak szlachetny cel. Dziękuję Rodzicom za wspaniałą akcję.

R.Haściło