Nauczyciel na MEDAL - GRATULUJEMY

 

1 kwietnia to dzień psikusów. W naszej szkole był to dzień bez plecaka. Pomysłów na to czym go zastąpić było wiele. Jesteśmy zachwyceni waszą kreatywnością.

Zgodnie z wyborem uczniów największą oryginalnością wykazał się Maks Prucnal.

Serdecznie gratulujemy !!!

 Samorząd Uczniowski

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z Zarządzeniem Nr IX/2022 Wójta Gminy Santok z dnia 28 stycznia 2022r. dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie im. Sybiraków podaje do publicznej wiadomości rekrutację na rok szkolny 2022/2023 do klasy I.

 Rekrutacja na rok szkolny

2022/2023

klasa I

Dzieci obwodowe przyjęte do I klasy

 1. Andrzejak Zuzanna
 2. Cyran Hanna                          
 3. Fiącek Wojciech                 
 4. Górniak Maksymilian                         
 5. Kaliński Mikołaj                     
 6. Korżownik Nadia
 7. Kozdraś Liliana
 8. Krzemiński Natan
 9. Liskowska Michalina
 10. Łagoda Witold
 11. Michalik Anna
 12. Miłostan Igor
 13. Rutkowska Emilia
 14. Sobczyk Liliana
 15. Stawiski Błażej
 16. Szukalska Liliana
 17. Tatul Mateusz
 18. Trocki Dominik
 19. Wanke Zuzanna
 20. Woźniak Filip
 21. Zbierska Oliwia

Dzieci pozaobwodowe, które zostaną przyjęte do I klasy w poniżej wymienionej kolejności w przypadku zwolnienia się miejsc na rok szkolny 2022/2023

 1. Przekop Sara
 2. Spirzak Adam
 3. Głowacka Martyna
 4. Szewczyk Paweł
 5. Grala Wojciech
 6. Wardziak Ines
 7. Kustrzyńska Agata
 8. Wiernicki Jakub

 Dyrektor szkoły prosi o potwierdzenie przez rodziców / opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (oświadczenie do pobrania na stronie szkoły) i dostarczenie do sekretariatu szkoły lub przesłanie pocztą w terminie od 01.04.2022r.-08.04.2022r.

KOMUNIKAT    OBIADY   KWIECIEŃ 2022

 

 Całkowity koszt obiadów w miesiącu kwietniu 2022r.

wynosi 85,00zł.

 

Wpłat za obiady należy dokonywać na wskazany poniżej nr konta:

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWROWIE

97 8367 0000 0414 7774 1410 0001

 

tytułem: wpłata za obiady/klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc

 Ostateczny termin wpłaty upływa w dniu 05.04.2022 r.

 Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat !!!

 

Sprawozdanie z realizacji I konkursu matematyczno-plastycznego pod tytułem „Myśl pozytywnie z matematyką” w Szkole Podstawowej w Wawrowie im. Sybiraków, Wawrów 47B.

W dniu 21 marca 2022 roku decyzją komisji konkursowej w składzie:

1.Agnieszka Zborowska

2. Martyna Dratwińska

3. Agata Tyszuk

4. Janina Barsaba

5. Halina Zielińska

6. Przedstawiciel Rady Rodziców Pan Marcin Prucnal.

 

Przyznano nagrody w kategorii:

klasy I – III

1 miejsce /kod 18/ - Emila Sobieszczuk, kl.2b

2 miejsce kod 17 - Nadia Głowińska, kl.2b

klasy IV – VI

1 miejsce /kod 6/- Paula Kowalczyk, kl. VI

2 miejsce /kod 15/- Zofia Furdak, kl. IV

3 miejsce /kod 13/ - Milena Swadowska, kl.IV

3 mieksce /kod 8/ - Wiktoria Kaczmarek, kl.V

klasy VII -VIII

1 miejsce /kod 4/- Maja Banaś, kl. VII

2 miejsce /kod 1/- Gabriella Małolepszy, kl. VIII B

3 miejsce /kod 3/ - Alicja Maroszek, kl. VIII B

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za wykonanie przepięknych prac konkursowych. Każda praca jest wyjątkowa i biją z nich mocne myśli pozytywne.

 

Zapraszamy do II edycji w 2023 roku.

 

 

Agnieszka Zborowska

Iwona Szelest-Michniowska