KOMUNIKAT OBIADY

Obiady będą wydawane w szkole od dnia 09.09.2019 r.

Koszt obiadów w miesiącu wrześniu 2019 wynosi 72,00 zł.

Warunkiem korzystania z odpłatnych posiłków jest dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionej i podpisanej „deklaracji korzystania z obiadów” (do pobrania w sekretariacie).

Wpłat za obiady należy dokonywać w sekretariacie szkoły lub na wskazany poniżej nr konta:

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWROWIE

 22837200080104777420010001

tytułem: wpłata za obiady/klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc

Ostateczny termin wpłaty upływa w dniu 5.09.2019 r.

Deklaracje w sprawie korzystania z obiadów w roku szkolnym 2019/2020 są do pobrania w sekretariacie szkoły.

Komunikat" Program dla szkół"

Mleko, przetwory mleczne, owoce i warzywa dla uczniów kl. I-V

Deklaracje w sprawie brania udziału w „Programie dla szkół" w roku szkolnym 2019/2020 są do pobrania u wychowawców klas lub w sekretariacie szkoły.

 

Pliki  do pobrania przez rodziców dotyczące procedury przyjmowania uczniów do świetlicy w roku szkolnym 2019/2020 dostępne są w dziale Dane.

Zebranie rodziców uczniów klasy I rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się 5 września (czwartek) 2019 r. o godz. 17.00 z wychowawcą, nauczycielami i pedagogiem szkolnym. 

 

 

Dyrektor 

Roman Szambelan