Dyrektor szkoły informuje rodziców, że w dniu 26 września 2019 roku (czwartek) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie ogólne z rodzicami.

 

UBEZPIECZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie informuje, że Rada Rodziców podjęła decyzję w sprawie ubezpieczenia uczniów szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

Składka za jednego ucznia wynosi 42,00 zł. Pieniądze można wpłacać sekretariacie szkoły. Termin wpłaty do dnia 30.09.2019 r.

Zakres wybranej opcji ubezpieczeniowej do wglądu.

 

KOMUNIKAT OBIADY

Obiady będą wydawane w szkole od dnia 09.09.2019 r.

Koszt obiadów w miesiącu wrześniu 2019 wynosi 72,00 zł.

Warunkiem korzystania z odpłatnych posiłków jest dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionej i podpisanej „deklaracji korzystania z obiadów” (do pobrania w sekretariacie).

Wpłat za obiady należy dokonywać w sekretariacie szkoły lub na wskazany poniżej nr konta:

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWROWIE

 22837200080104777420010001

tytułem: wpłata za obiady/klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc

Ostateczny termin wpłaty upływa w dniu 5.09.2019 r.

Deklaracje w sprawie korzystania z obiadów w roku szkolnym 2019/2020 są do pobrania w sekretariacie szkoły.

Komunikat" Program dla szkół"

Mleko, przetwory mleczne, owoce i warzywa dla uczniów kl. I-V

Deklaracje w sprawie brania udziału w „Programie dla szkół" w roku szkolnym 2019/2020 są do pobrania u wychowawców klas lub w sekretariacie szkoły.