Sprawozdanie z wyjazdu uczniów na konkurs recytatorski
organizowany w ramach Lubuskich Konfrontacji Artystycznych

przez Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku

(14 kwietnia 2023 r.)

 

 

W piątek, 14 kwietnia, sześcioro uczniów naszej szkoły, którzy zostali wyłonieni
przez jury podczas szkolnych przesłuchań, brało udział w konkursie recytatorskim organizowanym przez Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku w ramach Lubuskich Konfrontacji Artystycznych. Swoje interpretacje wierszy zaprezentowali: Maja Głowacka
(kl. II), Stanisław Krajewski (kl. II), Roman Ciążyński (kl. IV), Łukasz Kubiński (kl. V), Paula Kowalczyk (kl. VII) oraz Julia Strychanin (kl. VIII). 

Deklamacje oceniała Komisja Konkursowa, której przewodniczył Pan Marcin Ciężki. Występom towarzyszyły spore emocje. Do kolejnego etapu recytatorskich zmagań zakwalifikowali się:

 • Stanisław Krajewski - I miejsce w grupie wiekowej klas I – III;
 • Łukasz Kubiński - I miejsce w grupie wiekowej klas IV – VI;
 • Roman Ciążyński - II miejsce wśród uczniów z klas IV – VI;
 • Paula Kowalczyk – I miejsce w najstarszej grupie, z klas VII – VIII.

 

Wymienieni uczniowie, przed kolejnym występem, wezmą udział w warsztatach, które poprowadzi przewodniczący Jury. Ten dodatkowy, atrakcyjny upominek z pewnością wpłynie na poprawę umiejętności w zakresie deklamacji.

 

W warsztatach weźmie udział również Maja Głowacka, która otrzymała wyróżnienie.

           

 Laureaci recytatorskich zmagań dostali nagrody, natomiast każdy z uczestników – pamiątkowy dyplom.

 

            Dzieci wróciły do szkoły dumne i szczęśliwe. Przed nimi jeszcze sporo przygotowań
do kolejnego występu… Jednak zawsze należy pamiętać, co podkreślali obecni w sali Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku, Dyrektor placówki, Pani Sylwia Dobrzyńska, oraz Zastępca Wójta Gminy Santok, Pan Damian Kochmański, że już sam udział w rywalizacji to piękne
i emocjonujące doświadczenie. Nawet, jeśli nie zajmujemy wysokiego miejsca, i tak zwyciężamy, gdyż walczymy z tremą, rozwijamy własne umiejętności, nawiązujemy nowe relacje…

           

 

Do udziału w konkursie dzieci przygotowywały się pod kierunkiem polonistek,
Katarzyny Krajewskiej i Joanny Nawrot.  Opiekę podczas wyjazdu sprawowała Katarzyna Krajewska.

 

 

           

Katarzyna Krajewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z przesłuchań do udziału w konkursie recytatorskim
organizowanym przez Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku

(29 marca 2023 r.)

 

 

W środę, 29 marca, podczas piątej i szóstej godziny lekcyjnej odbyły się przesłuchania uczniów do udziału w konkursie recytatorskim organizowanym przez Centrum Kultury
i Rekreacji w Santoku.Wyjątkowo, uczniowie mogli wybrać tekst o dowolnej tematyce.

Swoje interpretacje wierszy zaprezentowało aż dwadzieścioro siedmioro uczniów z klas I – VIII.

Zanim dzieci wystąpiły na szkolnej scenie, wszyscy zgromadzeni w sali wysłuchali fragmentu utworu muzycznego z tekstem Czesława Miłosza „Kraina poezji”. Piękna kompozycja wprowadziła zgromadzonych w gabinecie nr 7 w nastrój zadumy…

Następnie głos zabrałajedna z organizatorek, pani Katarzyna Krajewska, która opowiedziała, w jaki sposób będą przebiegały eliminacje. Podziękowała także uczestnikom recytatorskich zmagań za wzięcie w nich udziału.

W dalszej kolejności dzieci zaprezentowały przed Komisją konkursową swoje interpretacje tekstów literackich. Jej skład przedstawiał się następująco:

 • Pani Radosława Hrabska;
 • Pani Joanna Nawrot;
 • Pani Katarzyna Krajewska.

 

Jury przyznawało punkty w pięciu kategoriach:

 • opanowanie pamięciowe tekstu;
 • interpretacja;
 • dykcja;
 • intonacja, tempo, pauzy;
 • ogólne wrażenie artystyczne.

 

Po wysłuchaniu wszystkich deklamacji, Komisja podsumowała przyznane punkty
i ogłosiła wyniki.

 

Wśród uczniów klas I – III:

 • I miejsce – Maja Głowacka (kl. II);
 • II miejsce – Stanisław Krajewski (kl. II).

 

 

W grupie wiekowej klas IV-VI najwięcej punktów zdobyli:

 • I miejsce – Łukasz Kubiński (kl. V);
 • II miejsce – Roman Ciążyński (kl. IV).

 

Wśród uczniów najstarszych klas:

 • I miejsce – Paula Kowalczyk (kl. VII);
 • II miejsce – Julia Strychanin (kl. VIII).

 

 

            Każdy z uczestników recytatorskich zmagań otrzymał drobny, słodki upominek. Dyplomami jury wyróżniło te dzieci, które będą reprezentantami naszej szkoły podczas kwietniowego konkursu w Santoku, czyli sześcioro uczniów.

            Dziękując za udział, jury podkreśliło, że udział w konkursach jest zawsze okazją
do własnego rozwoju oraz poszerzania wiedzy i umiejętności.

            Celem przedsięwzięcia była: popularyzacja twórczości poetyckiej, rozbudzanie wrażliwości oraz kształcenie umiejętności recytatorskich. Przesłuchania zorganizowały
i przeprowadziły polonistki: Katarzyna Krajewska i Joanna Nawrot.

 

Katarzyna Krajewska