Szkolne święto matematyki - dzień liczby π (pi)

W czwartek 14 marca 2024 roku  w naszej szkole odbył się  szkolny dzień matematyki pod hasłem „ Matematyka,  to jest kosmos ”.

Marzec jest miesiącem MATEMATYKI. Dzień Matematyki został wpisany do kalendarza świąt nietypowych:

9  marca – Dzień Polskiej Statystyki,

12 marca– Dzień Matematyki, 

14 marca – Dzień liczby Pi.

Uczniowie klas IV-VIII zostali zapoznani z krótkim filmikiem i prezentacją multimedialną pt. „ Ludolfina tajemnicza liczba π”.

Wszystkie klasy z dużym zaangażowaniem wykonały przydzielone im zadania: plakat matematyczny, ciasteczkowa liczba Pi, recytacja rozwinięcia liczby Pi , prezentacja stworzonych pi-ematów.

Święto Matematyki kierowane było do wszystkich,  nawet tych, którzy nie lubią matematyki. Zadania nie wymagały specjalnej wiedzy matematycznej – wystarczył otwarty umysł i chęć do zabawy matematyką. Przecież matematyka nie musi być ani nudna, ani trudna!

Dzień Matematyki stworzono po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki.

Opracowała:

Iwona Szelest-Michniowska

"Film uczy, bawi, wychowuje"

Dnia 08 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej w Wawrowie im. Sybiraków  w godzinach od 19.30 do 24.00 odbył się wieczór filmowy: "Film uczy, bawi, wychowuje".
Było to wydarzenie kulturalno-dydaktyczne skierowane dla uczniów klasy VII.

Celem tego spotkania było:

 • Rozwijanie wiedzy na temat gatunków filmowych;
 • Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 • Integracja społeczności klasowej.

Przebieg wieczoru: "Film uczy, bawi, wychowuje".

 • Od godziny 19.30 do20.00 odbywały się czynności organizacyjne(sprawdzenie obecności, sprawdzenie zgód rodziców, przydział zadań, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i regulaminu, organizacja poczęstunku-kolacji).
 • Przedstawienie programu.
 • Obejrzenie fragmentów filmów a następnie dyskusja na dany filmowy temat.
 • Przerwa-gry i zabawy.
 • Rozmowa na temat odpowiedzialności, przyjaźni.
 • 00 - Zakończenie. Prace porządkowe. Odbiór uczniów przez rodziców/opiekunów.

Wrażenia:

Wszyscy bardzo zadowoleni. Pytaniem,często powtarzającym się, było: Kiedy odbędzie się następny wieczór filmowy?Największym jednak plusem dla siódmoklasistów  był wspólny wieczór, bycie razem jako klasowy zespół, żarty, dowcipy, wspólny posiłek, wspólne zabawy.
Dziękuje za pomoc i wsparcie: Pani Małgorzacie Kornaś.

Opracowała:

Iwona Szelest

Spotkanie uczniów klas pierwszych z Krzysiem Elektrykiem

Dnia 4 marca uczniowie klasy Ia oraz Ib wzięli udział w wyjątkowych warsztatach pt. „Oszczędzaj energię z Krzysiem Elektrykiem” poprowadzonych przez Panią Paulinę Bułkowską.  W bardzo ciekawy i atrakcyjny sposób dzieci dowiedziały się skąd pochodzi prąd, który wykorzystujemy w naszych domach, szkołach oraz miejscach pracy każdego dnia. Dodatkowo mieliśmy okazję zdobyć informacje na temat odnawialnych źródeł energii takich jak panele słoneczne, elektrownie wodne, wiatrowe i atomowe.

Podczas zajęć nie zabrakło aktywizacji uczniów. Dzieci chętnie odpowiadały na wszelkie pytania i prześcigały się w zagadkach słuchowych. Specjalnym miernikiem uczniowie sprawdzali również czy w danym urządzeniu płynie prąd, czy też nie. Mogli wykazać się także wiedzą z zakresu oszczędzania prądu i energii.

Największą atrakcją jednak okazały się wszystkie narzędzia, które Panie przyniosły ze sobą, a przede wszystkim strój elektryka, który dzieci mogły przymierzyć.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Grupy Enea za przeprowadzenie ciekawych zajęć, a także wszystkie upominki, które przyniosły uśmiechy na buziach naszych uczniów. 😊

 

Martyna Dratwińska

Halina Zielińska

W piątek, 1marca 2024r. uczniowie klasy szóstej, pod opieką wychowawczyni, Pani Katarzyny Krajewskiej, wybrali się na zajęcia do Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Gorzowie Wlkp. Podczas ich trwania dzieci miały możliwość wykonania wielu różnorodnych doświadczeń, eksplorując przygotowane w tym miejscu stanowiska badawcze. Uczniowie m.in. rysowali na piasku oraz w lustrze, umieszczali modele narządów ciała człowieka we właściwych miejscach wewnątrz ludzkiego modelu, obserwowali wyścigi walców, przekonywali się, jak działa kamera termowizyjna, powietrzna armata…

Następnie szóstoklasiści z chęcią udali się do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gorzowie. Na miejscu wzięli udział w lekcji dotyczącej lektury obowiązkowej pt. „Hobbit”.
Ta ciekawa forma rozszerzania wiedzy o omówionym właśnietekście i jego autorze, bardzo spodobała się wszystkimuczniom. Podczas jej trwania dzieci mogły korzystać z telefonów komórkowych.
Za ich pomocą odczytywały kody QR, by – w dalszej części – móc rozwiązywać zagadki związane
z przygodami tytułowego bohatera.

Piątkowe wyjście było nie tylko ciekawym sposobem spędzania czasu; miało również walor dydaktyczny. Wizyta w swoistym laboratorium rozbudziła kreatywność, uczyła współpracy,
a udział w lekcji „Bilbo w bibliotece” okazał się doskonałym podsumowaniem wiadomości i powtórką
przed sprawdzianem. Szóstoklasiści z niecierpliwością oczekują na kolejną wycieczkę. 

          

Katarzyna Krajewska

Każda osoba rozliczająca swój PIT może przekazać 1,5% swojego podatku zdolnym uczniom z niezamożnych rodzin z naszej szkoły. Współpracujemy z Fundacją Świętego Mikołaja, dzięki czemu możemy gromadzić na subkoncie szkolnym pieniądze, które w 100% (bez potrąceń i prowizji) trafią w postaci stypendiów do naszych uczniów. Bardzo prosimy o Państwa wsparcie!

Aby przekazać 1,5% podatku na stypendia w naszej szkole wystarczy:

 • wpisać w deklaracji PIT KRS Fundacji Świętego Mikołaja:KRS 0000126602
 • w informacjach uzupełniających w deklaracji uzupełnić pole cel szczegółowy:SZKOŁA PODSTAWOWA  W  WAWROWIE
 • Mogą Państwo skorzystać z darmowego programu do wypełniania PIT, w którym wskazany jest już nr KRS Fundacji Świętego Mikołaja (wystarczy wypełnić cel szczegółowy):

https://pit2023.mikolaj.org.pl/

 

Ostatnie lata przynoszą wiele niepokoju – jesteśmy świadkamiwojny w Ukrainie. Alarmujące są dane dotyczące kryzysu psychicznego wśród uczniów w polskich szkołach.Według ostatniego raportu Poverty Watch liczba dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie wynosi 396 tys. (co stanowi 5,7 proc). Ubóstwo relatywne dotyka 980 tys. dzieci. Łącznie daje to milion czterysta dzieci żyjących w ubóstwie. W rodzinach uprawnionych do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej żyje niemal co ósme dziecko (GUS, 2022). Bardzo ważne staje się dzisiaj umożliwianie dzieciom i młodzieży harmonijnego, radosnego rozwoju i wspieranie ich talentów oraz pasji!

Szkoła chce pomóc zdolnym uczniom z niezamożnych rodzin poprzez stypendia. Stypendium dla takiegoucznia to szansa, aby mógł rozwijać swoje talenty, kupił niezbędne materiały, opłacił udział w zajęciach, czy kursach. Dzięki stypendium możemy wzmacniać ukryty w dzieciach potencjał i pomagamy im rozwijać skrzydła. Stypendium to także szansa, aby niezamożny uczeń mógł w przyszłości stać się mądrym dorosłym, a swoją wiedzą i umiejętnościami zacząłsłużyć swojej społeczności.

Bardzo prosimy o pomoc i przekazanie 1,5% podatku na stypendia w naszej szkole!