W naszej szkole trwają warsztaty dla  uczniów klas I-VIII prowadzone przez Lubuską Fundację Psychoedukacji i Rozwoju "Centrum".

 

              Dnia 14.10.2021 r. w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Wawrowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się przestawieniem, które przygotowali uczniowie klasy III i klasy VII pod kierunkiem pań Mai Zbierskiej i Agaty Tyszuk. Młodzi artyści - skeczami, piosenkami i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli i obsługi szkolnej. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Każdy z nauczycieli otrzymał certyfikat ,,Nauczyciela dodającego skrzydeł” oraz symboliczną różę.

             Na zakończenie akademii głos zabrał p. Dyrektor Roman Szambelan, który mówił o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękował za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzył wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Po zakończonej akademii uczniowie udali się do klas.

 

Pamięci Sybiraków

16 września br. w przeddzień poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej w Wawrowie, która przyjęła zaszczytne imię Sybiraków, klasy VII- VIII wzięły udział w lekcjach otwartych poświęconych  naszym patronom. Uczniowie mogli obejrzeć wystawę dedykowaną tym, którzy doświadczyli  w czasie II wojny światowej a także do 1956r.deportacji na Sybir. Wystawę przygotowali Sybiracy z Gorzowskiego Koła Sybiraków i to dzięki ich uprzejmości  została wypożyczona naszej szkole. W trakcie spotkania młodzież wysłuchała opowieści o życiu na „nieludzkiej ziemi”, ilustrowanej prezentacją multimedialną. Mamy nadzieję, że te spotkania, mimo braku obecności Sybiraków ( ze względu na pandemię) wzbogaciły wiedzę naszych uczniów.

                                               Małgorzata Karolkowska