Klasa 4 wykonała dwa obrazy, które przekazała w prezencie dzieciom z  Placówki  Opiekuńczo- Wychowawczej nr.1 w Gorzowie Wlkp. 

ŚLUBUJEMY! - UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWROWIE.Tradycją naszej szkoły jest, że najmłodsi uczniowie w październiku przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość jaką jest pasowanie na ucznia pierwszej klasy. 

26 października 2022 r. na sali gimnastycznej pierwszoklasiści odświętnie ubrani i przejęci, w obecności swoich najbliższych rozpoczęli występ, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Po zakończeniu części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania Pan Dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Dzieciom wręczono także pierwszy ważny dokument, którym jest legitymacja szkolna. Nie obyło się bez upominków od zaproszonych gości: Sołtysa Pana Krzysztofa Chrostka, Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Pani Natalii Godlewskiej, od przedszkolaków, starszych kolegów i koleżanek oraz Rodziców. Wykonano też pamiątkowe zdjęcia. Na zakończenie uczniowie wraz z rodzicami i gośćmi udali się na słodki poczęstunek. 

Wszystkim pierwszakom życzymy, aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna chwila.

Monika Czaja

 

Dlaczego warto zorganizować lekcję na temat kodowania?

Wierzymy, że w erze cyfrowej program nauczania informatyki powinien obejmować podstawy kodowania oraz rozwój kluczowych kompetencji związanych z myśleniem obliczeniowym, takich jak rozwiązywanie problemów, współpraca i umiejętności analityczne.

Nauka kodowania może pomóc uczniom w osiągnięciu wysokiego poziomu kompetencji cyfrowych i lepszym zrozumieniu otaczającego ich świata, a także zwiększyć ich szanse na odniesienie sukcesu w życiu osobistym i zawodowym.

Tydzień Kodowania zapewnił uczniom  trzecich klas  możliwość podjęcia pierwszych kroków w kierunku tworzenia treści cyfrowych.

Dzieci uczyły się i bawiły znakomicie.
 

Samorząd szkolny we współpracy z SKC w październiku przeprowadzili akcję zbiórki karmy dla podopiecznych ze schroniska „ Azorki” w Gorzowie Wlkp. Dzięki ofiarności naszych uczniów i ich rodziców udało się zgromadzić dużą ilość pożywienia dla piesków. Zebrana karma została przekazana na rzecz schroniska w dniu 27.10.2022r. przez Pana Michała Leszczyńskiego z reprezentantką uczniowskiego samorządu  szkolnego.

W imieniu czworonożnych przyjaciół bardzo wszystkim dziękujemy.

Opiekun SU: Michał Leszczyński

Opiekun SKC: Iwona Szelest

 

KOMUNIKAT – OBIADY LISTOPAD 2022r.

 

Koszt obiadów w miesiącu listopadzie 2022r.wynosi 160,00zł.

Osoby, które posiadają odliczenia za poprzedni miesiąc, proszone są o kontakt z sekretariatem przed dokonaniem wpłaty.

 

Wpłat za obiady należy dokonywać na wskazany poniżej nr konta:

 SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWROWIE

97 8367 0000 0414 7774 1410 0001

 tytułem: wpłata za obiady/klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc

 Ostateczny termin wpłaty upływa w dniu 05.11.2022 r.

 Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat !!!