Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Wawrowie składa serdeczne podziękowania Państwu Joannie i Grzegorzowi Szmitom, właścicielom firmy GESLON , którzy ufundowali mównicę dla naszej szkoły. Przygotowany przez Państwa podarunek posłuży całej społeczności - ułatwi prowadzenie wielu uroczystości i będzie ich piękną ozdobą. Dziękujemy .

Uprzejmie informujemy, że Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Wawrowie podjęła decyzję o przyłączeniu się do akcji organizowanej przez Fundację Mam Marzenie – „Zamień kwiaty na marzenia”. Jej celem jest zebranie funduszy, które przyczynią się do spełnienia pragnień chorego dziecka pozostającego pod opieką Fundacji. Jeśli planowali Państwo zakup kwiatów w podziękowaniu nauczycielom. Prosimy, aby zmieli Państwo swoje zamiary i w dniu zakończenia roku szkolnego przekazali datki. Puszki zostaną wystawione w każdym gabinecie.

W piątek, 10 czerwca 2022 r., odbyła się kolejna, czwarta już edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego. W zmaganiach wzięło udział aż trzydzieścioro uczniów z klas IV – VIII.Zostali oni podzieleni na dwie grupy wiekowe: klasy IV – VI oraz VII – VIII. Rywalizowali o tytuł Mistrza Ortografii, wykonując różnorodne zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności w zakresie polskiej ortografii oraz interpunkcji.

             Głównym celem konkursu było propagowanie idei poprawnej pisowni oraz motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w tym zakresie.

           

            Wyniki przedstawiają się następująco:

 

Grupa wiekowa IV – VI:

 

  • I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii - Karolina Brzezińska (kl. IV);
  • II miejsce – Leszek Golec (kl. VI);
  • III miejsce – Patrycja Michniowska (kl. V).

 

Grupa wiekowa VII – VIII:

 

  • I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii – Izabela Delijewska (kl. VII);
  • II miejsce – Maciej Nowak (kl. VII);
  • III miejsce – Hanna Hetman (kl. VIII b).

 

 

Gratuluję!

 

Wymieni uczniowie otrzymają dyplomy oraz nagrody. Wszyscy pozostali uczestnicy
– dyplomy potwierdzające udział oraz drobne słodkie upominki. Zostały one ufundowane przez działającą przy nasze szkole Radę Rodziców. Ich rozdanie nastąpi we wtorek, 21. 06. 2022 r. podczas apelu w sali gimnastycznej.

 

 

Katarzyna Krajewska