12 lutego 2020 grupa 6 uczennic naszej szkoły wzięła udział w Gminnym Konkursie Piosenki w GOK w Santoku. Założeniem konkursu było wytypowanie  laureata  i wyjazd na Lubuski Festiwal Piosenki, który jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim.    
           Dziewczynki przygotowywały dowolną piosenkę po polsku lub angielsku pod kierunkiem  pani Janiny Barsaby .
Pieśni oceniała komisja konkursowa w składzie: przewodniczący Lech Serpina oraz dwóch członków: muzyk i kierownik GOK.           
        Jury przyznawało punkty w pięciu kategoriach:
- opanowanie pamięciowe tekstu;
- linia melodyczna
- dykcja;
- rytm
- ogólne wrażenie artystyczne.
              Dzieci zostały podzielone na dwie grupy wiekowe; osobno prezentowali się uczniowie z klas I - III (trzy dziewczynki) oraz z klas IV - VIII (także trzy dziewczynki). W każdej z grup komisja konkursowa wybierała trzy najlepsze wykonania i wręczała pamiątkowe dyplomy i upominki,  nie tylko za uzyskanie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, ale także wyróżnienia za uczestnictwo w konkursie.


Wyniki konkursowych  zmagań przedstawiają się następująco:


Klasy I - III
III miejsce - Julia Dubicka (kl. III)
wyróżnienie - Hanna Krawiecka (kl. III);

Klasy IV - VIII
II miejsce - Emma Proniuk (kl. VI a)
wyróżnienie - Alicja Maroszek (kl. VI b).

 

           Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie na podstawie Zarządzenia Nr IX/2020 Wójta Gminy Santok z dnia 31 stycznia 2020 informuje, że od 24 lutego do 16 marca 2020 r. będzie można składać dokumenty w sprawie przyjęcia uczniów do klas pierwszych.

          Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami uzupełniającymi będzie można odbierać od 17 lutego 2020 r. w sekretariacie szkoły w godz. od 700 do 1500.

„FERIE W NASZEJ SZKOLE Z GOK-iem”

         Z okazji ferii w dniu 6 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wawrowie odbyły się dla dzieci „skoczne zajęcia na dmuchańcu” . Zagościły do nas również  Minionki, które uczestniczyły we wspólnej zabawie i sesji fotograficznej. Radochy było co niemiara o czym świadczyły roześmiane buzie naszych pociech. Dziękujemy Panią z Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku za przednią zabawę.

 

Koszt obiadów w miesiącu lutym 2020 wynosi 67,50 zł.

Warunkiem korzystania z odpłatnych posiłków jest dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionej i podpisanej „deklaracji korzystania z obiadów” (do pobrania w sekretariacie).

Wpłat za obiady należy dokonywać w sekretariacie szkoły lub na wskazany poniżej nr konta:

SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWROWIE

97 8367 0000 0414 7774 1410 0001

tytułem: wpłata za obiady/klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc

 

Ostateczny termin wpłaty upływa w dniu 05.01.2020 r.

Wpłaty w sekretariacie można dokonywać

 w dniach

do 03.02.2020 r. do 05.02.2020 r.

 

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

  

Jeśli nie odnotujemy w dniu 06 lutego wpłaty

będziemy zmuszeni o skreślenie

ucznia z listy obiadowej w danym miesiącu.

             Dnia 23 stycznia 2020 r. nasza szkolna społeczność świętowała wyjątkowy dzień jakim jest Dzień Babci i Dzień Dziadka. Uczniowie klas 1-3 wraz z wychowawczyniami- panią Agatą Tyszuk, panią Martyną Dratwińską oraz panią Janina Barsabą, od początku stycznia systematycznie przygotowywali się to tego ważnego wydarzenia. Swoim dziadkom wręczali zaproszenia, jednocześnie pracując już nad pięknymi prezentami.

             W czwartek o godzinie 11.30 Babcie i Dziadkowie licznie gromadzili się już w sali gimnastycznej, która została odpowiednio przygotowana. Na dekoracji pojawiły się serca, kartki z kalendarza oraz babcia z dziadkiem. Dzieci odświętnie ubrane wyczekiwały już na swoich miejscach.

            Nasze przedstawienie rozpoczęliśmy od pięknej piosenki na cześć zgromadzonych gości, którą zaśpiewała klasa III oraz uczennica klasy VIB – Alicja Maroszek. Później pojawiły się wiersze oraz zabawne scenki. Na koniec występu wszystkie dzieci zaśpiewały swoim najbliższym „Sto lat” i tego im też życzyły. Uczniowie z uśmiechami na buziach wręczyli własnoręcznie wykonane prezenty i wrócili ze swoimi dziadkami do domów.

             Serdecznie dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za tak liczne przybycie na nasze przedstawienie. Za pomoc w organizacji dziękujemy również wszystkim Rodzicom oraz pani Iwonie Szelest – Michniowskiej, pani Kasi Surowiec i panu Michałowi Leszczyńskiemu.

Wychowawcy klas I-III

 

 

12 stycznia 2020 roku po raz kolejny uczniowie   Szkoły   Podstawowej  w Wawrowie pod kierunkiem pani Agaty Tyszuk wzięli udział w 28 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
Dzień był naprawdę zimny, ale i wyjątkowo udany. Połączył wszystkich ludzi, którzy ofiarowali pieniądze jak również uczniów klasy 6a. Wszyscy wspólnie starali się, aby zebrać jak najwięcej środków dla ratowania życia i zdrowia dzieci. Nasi wolontariusze zebrali w tym roku ponad 1600 zł!!!!!!
 
Miejmy nadzieje, że w przyszłym roku uda się również pozyskać fundusze na tak szczytny cel.