Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z Zarządzeniem Nr IX/2020 Wójta Gminy Santok z dnia 31 stycznia 2020r. dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie podaje do publicznej wiadomości rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do klasy I.

Rekrutacja na rok szkolny

2020/2021

klasa I

Dzieci obwodowe przyjęte do I klasy

 

 1. Godlewski Mikołaj
 2. Reszka Kamil
 3. Mieszkalski Antoni
 4. Wencel Alicja
 5. Wencel Wiktoria
 6. Sobieszczuk Emilia
 7. Januszewski Stanisław
 8. Pawlak Julia
 9. Pawlak Aleksander
 10. Głazik Hanna
 11. Kacprowska Lena
 12. Chrostek Maksymilian
 13. Tomkiewicz Kaja
 14. Kobylarz Dawid
 15. Lasota Jakub
 16. Szmytkowska Nadia
 17. Głowińska Nadia
 18. Korman Mateusz
 19. Wróbel Ksawery
 20. Stuczyński Dominik
 21. Kalińska Julia
 22. Zbierski Alan
 23. Swadowska Maja
 24. Majzel Helena
 25. Michel Aleks
 26. Jarocka Nadia
 27. Leszczyński Paweł
 28. Wachowiak Zuzanna
 29. Banaś Nela
 30. Rudomina Klaudiusz

 

 

Dzieci pozaobwodowe przyjęte do I klasy

 1. Przekop Oliwia
 2. Stróżczyk Szymon

 

Dyrektor szkoły prosi o potwierdzenie przez rodziców / opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (oświadczenie do pobrania na stronie szkoły, DANE - OŚWIADCZENIE) i dostarczenie do skrzynki w szkole lub przesłanie pocztą w terminie od 03.04.2020-09.04.2020.

KOMUNIKAT – OBIADY KWIECIEŃ 2020 r.

                Ze względu na odwołanie zajęć lekcyjnych w szkole w miesiącu marcu 2020 r. spowodowanym koronawirusem, koszt zapłaconych obiadów za ten miesiąc będzie odliczony w miesiącu kwietniu oraz maju.

Proszę o niewpłacanie pieniędzy za obiady do momentu ukazania się kolejnego ogłoszenia!!!

 

Nauczyciel wychowania fizycznego, Michał Leszczyński serdecznie zaprasza uczniów Naszej Szkoły, jak i ich rodziców do dołączenia do grupy: W-F SP Wawrów.

Więcej informacji już w grupie pod poniższym linkiem .

https://www.facebook.com/groups/266831751005397/

Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu - Uczeń - Informacje - Konto ucznia).

W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie.