Uczniowie klas 4 na lekcji techniki z wychowania komunikacyjnego mieli możliwość przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na manekinie, opatrywania ran z ciałami obcymi wbitymi w ciało ludzkie i profesjonalnego powiadomienia pogotowia ratunkowego.

           W dniu 18 marca 2024r.  uczniowie i uczennice klasy 4b, pod opieką P. Mai Zbierskiej oraz P. Justyny Banaszak, udali się do gorzowskiej filharmonii w celu odbycia warsztatów "Filharmonia od Kuchni". Warsztaty jak widać na fotografiach były bardzo interesujące i wartościowe. Uczniowie byli nimi zachwyceni. Udało im się nawet odegrać swój własny krótki koncert. Po warsztatach muzycznych, udaliśmy się na zwiedzanie sal i pomieszczeń, a także magazynów znajdujących się w budynku filharmonii. Czas upłynął bardzo szybko i radośnie.
 
Maja Zbierska
 

Szkolne święto matematyki - dzień liczby π (pi)

W czwartek 14 marca 2024 roku  w naszej szkole odbył się  szkolny dzień matematyki pod hasłem „ Matematyka,  to jest kosmos ”.

Marzec jest miesiącem MATEMATYKI. Dzień Matematyki został wpisany do kalendarza świąt nietypowych:

9  marca – Dzień Polskiej Statystyki,

12 marca– Dzień Matematyki, 

14 marca – Dzień liczby Pi.

Uczniowie klas IV-VIII zostali zapoznani z krótkim filmikiem i prezentacją multimedialną pt. „ Ludolfina tajemnicza liczba π”.

Wszystkie klasy z dużym zaangażowaniem wykonały przydzielone im zadania: plakat matematyczny, ciasteczkowa liczba Pi, recytacja rozwinięcia liczby Pi , prezentacja stworzonych pi-ematów.

Święto Matematyki kierowane było do wszystkich,  nawet tych, którzy nie lubią matematyki. Zadania nie wymagały specjalnej wiedzy matematycznej – wystarczył otwarty umysł i chęć do zabawy matematyką. Przecież matematyka nie musi być ani nudna, ani trudna!

Dzień Matematyki stworzono po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki.

Opracowała:

Iwona Szelest-Michniowska

"Film uczy, bawi, wychowuje"

Dnia 08 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej w Wawrowie im. Sybiraków  w godzinach od 19.30 do 24.00 odbył się wieczór filmowy: "Film uczy, bawi, wychowuje".
Było to wydarzenie kulturalno-dydaktyczne skierowane dla uczniów klasy VII.

Celem tego spotkania było:

  • Rozwijanie wiedzy na temat gatunków filmowych;
  • Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
  • Integracja społeczności klasowej.

Przebieg wieczoru: "Film uczy, bawi, wychowuje".

  • Od godziny 19.30 do20.00 odbywały się czynności organizacyjne(sprawdzenie obecności, sprawdzenie zgód rodziców, przydział zadań, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i regulaminu, organizacja poczęstunku-kolacji).
  • Przedstawienie programu.
  • Obejrzenie fragmentów filmów a następnie dyskusja na dany filmowy temat.
  • Przerwa-gry i zabawy.
  • Rozmowa na temat odpowiedzialności, przyjaźni.
  • 00 - Zakończenie. Prace porządkowe. Odbiór uczniów przez rodziców/opiekunów.

Wrażenia:

Wszyscy bardzo zadowoleni. Pytaniem,często powtarzającym się, było: Kiedy odbędzie się następny wieczór filmowy?Największym jednak plusem dla siódmoklasistów  był wspólny wieczór, bycie razem jako klasowy zespół, żarty, dowcipy, wspólny posiłek, wspólne zabawy.
Dziękuje za pomoc i wsparcie: Pani Małgorzacie Kornaś.

Opracowała:

Iwona Szelest