OBIADY MARZEC 2021

 

PŁACĄ  TYLKO  UCZNIOWIE  KLAS I-III

 

Koszt obiadów w miesiącu marcu 2021r. wynosi 103,50zł.

Wpłat za obiady należy dokonywać w sekretariacie szkoły lub na wskazany poniżej nr konta:

SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWROWIE

97 8367 0000 0414 7774 1410 0001

tytułem: wpłata za obiady/klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc

 

 Osoby, które mają odpisy za miesiąc luty proszone są przed dokonaniem wpłaty o kontakt ze sekretariatem szkoły.

 

Ostateczny termin wpłaty upływa w dniu 05.03.2021 r.

 

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat!

Pozostałe pliki znajdują się w zakładce DANE - PEDAGOG SZKOLNY.

Kochani! Nagrody za wysokie wyniki w olimpiadzie  "Olimpus" z języka angielskiego są już do odbioru w sekretariacie szkoły. Dla piątki laureatów są to nagrody książkowe, dla pozostałych dyplom uznania i zakładka z czasownikami nieregularnymi.

Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom. Zachęcam do brania udziału w kolejnych konkursach. Dziękuję Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

 Zbierska Maja

Walentynki 2021

14 lutego to dzień, który świętują wszyscy zakochani i również nasza szkoła corocznie go celebruje. W tym roku Samorząd Uczniowski przygotował gazetkę walentynkową, a także skrzynkę pocztową, do której można było wrzucać kartki wykonane samodzielne lub zakupione dla osób, których darzymy miłością, przyjaźnią i koleżeństwem.

W tym roku ilość kartek bardzo zaskoczyła organizatorów tego święta, gdyż w naszej szkolnej skrzynce walentynkowej znalazło się aż 156 kartek. Ich adresatami byli nie tylko uczniowie szkoły, ale także jej pracownicy. W ręce nauczycieli i obsługi szkoły trafiło 39 kartek. Te bardzo miłe wyrazy życzliwości naszych uczniów są ogromnie budujące.

Wszystkie kartki zostały wręczone adresatom dnia 15 lutego. Na buziach uczniów gościła radość i zaskoczenie. Najwięcej walentynek zebrała klasa Ib, bo aż 49 kartek. Drugie miejsce z liczbą 44 kartek otrzymała klasa III.

Cieszymy się, że to wyjątkowe święto jest okazją do wyrażenia ciepłych uczuć i emocji, zwłaszcza w tak trudnych czasach pandemii.

Serdecznie dziękujemy uczniom za tak aktywny udział i staranne przygotowywanie swoich kartek walentynkowych.

 

Samorząd Uczniowski z opiekunem

 

 

             Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie na podstawie Zarządzenia Nr VIII/2021 Wójta Gminy Santok z dnia 29 stycznia 2021 informuje, że od 24 lutego do 16 marca 2021r. będzie można składać dokumenty w sprawie przyjęcia uczniów do klas pierwszych.

 

             Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami uzupełniającymi będzie można odbierać od 17 lutego 2021r. w sekretariacie szkoły w godz. od 700 do 1500.

 

               Wniosek również można pobrać na stronie internetowej szkoły (Dane/Dokumenty do klasy pierwszej 2021/2022)

 

              Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez obydwoje rodziców/ opiekunów prawnych.

            Z radością informujemy, że w naszej Szkole Podstawowej w Wawrowie im. Sybiraków powstało Szkolne Koło Caritas wpisane do rejestru pod numerem 53/23/12/2020.

Szkolne Koła Caritas (SKC) to koło, działające na zasadzie wolontariatu na obszarze Szkoły. Celem jest mobilizacja młodych ludzi do działania na rzecz potrzebujących. Poprzez swoją działalność mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia.

Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się.

 Wolontariat uczy pomagania innym i odpowiedzialności społecznej, która stanowi ważny aspekt w rozwoju osobowościowym młodego człowieka. Rozwija inicjatywę młodych, pozwala im pomnażać swoje talenty i realizować pomysły. Uczy też umiejętności współpracy, wrażliwości, otwarcia społecznego, bezinteresowności, rezygnacji z własnych korzyści na rzecz bliźniego.

Podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej Szkoły, a następnie poza nią oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas.

Szkolni  opiekunowie koła:

Pani Iwona Szelest-Michniowska

Pani Martyna Dratwińska.

Opiekun z ramienia Kościoła:

Pani Renata Haściło. 

 

Zapraszam chętnych uczniów do pracy w SKC