X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Tak jak w ubiegłych latach nasza szkoła uczestniczyła w akcji X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 2 października 2020 r.

pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, która miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli ją zapomnieć, mieli okazję nadrobić te zaległości. Natomiast dorośli – mogli popisać się doskonałą znajomością trudnych przypadków tabliczki mnożenia podczas… egzaminów!

Nie przypominały one poważnych testów znanych z życia, a egzaminatorami byli młodsi uczniowie klasy IV, wydawałoby się mniej surowi i wymagający. Zaopatrzeni jednak w losy z tabliczką mnożenia tworzyli Komisje oraz Patrole Egzaminacyjne. Każdy, kto odpowiedział poprawnie na 5 pytań z jednego losu, otrzymał nagrodę – odznakę Experta Tabliczki Mnożenia, która była miłą pamiątką dla dorosłych, a dla dzieci – niezwykłą motywacją do dalszej nauki! Poza tym, czy każdy z nas kiedyś w dzieciństwie nie marzył aby zamienić się rolami z dorosłymi? Uczniowie przepytywali dyrektora szkoły, nauczycieli, obsługę szkoły oraz starsze klasy.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia za rok.

opracowała: I Szelest

KOMUNIKAT – OBIADY PAŹDZIERNIK

 

Koszt obiadów w miesiącu październiku 2020r.:

 

  • Uczniowie którzy jedzą od miesiąca września płacą w październiku – 76,50zł

 (odliczona jest przerwa tygodniowa w wydawaniu obiadów).

 

  • Uczniowie którzy zaczynają dopiero jedzenie od miesiąca października płacą – 99,00 zł.

 

Warunkiem korzystania z odpłatnych posiłków jest dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionej i podpisanej „deklaracji korzystania z obiadów”  (do pobrania w sekretariacie).

 

Wpłat za obiady należy dokonywać w sekretariacie szkoły

 lub na wskazany poniżej nr konta:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWROWIE

97 8367 0000 0414 7774 1410 0001

 

tytułem: wpłata za obiady/klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc

 

Ostateczny termin wpłaty upływa w dniu 05.10.2020 r.

 

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat!

                Dnia 30 września nasza szkoła obchodziła Dzień Chłopaka. Dziewczęta obdarowywały chłopców w swoich klasach drobnymi upominkami, uśmiechami i życzeniami. Również Samorząd Uczniowski przygotował się na tę uroczystość. Uczniowie we współpracy z Radą Rodziców zakupili drobne słodkości dla chłopców, a dziewczynki przygotowały wiersz i życzenia. Na pierwszej godzinie lekcyjnej odbyło się wręczenie drobnych upominków oraz złożenie życzeń. Obdarowana została również męska część pracowników naszej szkoły. To było miłe zaskoczenie dla wszystkich chłopców i panów uczących się i pracujących w naszej szkole. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia.

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców za wsparcie finansowe naszej działalności.

 

 Samorząd Uczniowski

 

KOMITET RODZICIELSKI

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI:

  • 1 dziecko w szkole – 40zł
  • 2 dziecko w szkole – 20zł
  • 3 dziecko w szkole – 10zł

 

Komitet można wpłacać na konto Rady Rodziców

(nr konta: 90 8372 0008 0000 2277 5000 0002)

lub w sekretariacie szkoły.

            W czwartek 17 września 2020  r. w 81 rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, uczniowie klas VII i klasy VIII uczestniczyli w prelekcji przygotowanej przez bibliotekę szkolną, poświęconej dramatycznym wydarzeniom z 1939 roku. Młodzież obejrzała prezentację multimedialną, a także wystawkę o zesłańcach Sybiru. To spotkanie wpisuje się w cykl przygotowań do bardzo ważnego wydarzenia,  jakie nastąpi w listopadzie- nadania imienia Szkole i przyjęcia sztandaru. Nasza szkoła będzie nosiła zaszczytne imię Sybiraków. Naszym zadaniem jest wyposażenie uczniów w wiedzę o tragicznych losach narodu polskiego, zsyłce na Nieludzką Ziemię.
            17 września to również Dzień Sybiraka. Pamiętamy i w imieniu całej społeczności szkolnej przekazaliśmy życzenia członkom Koła Sybiraków, a także został zapalony znicz pod Pomnikiem Pomordowanych na Wschodzie na Gorzowskim Cmentarzu Komunalnym.

 

            Dyrektor szkoły informuje, że w dniach 22 i 23 września 2020 roku (wtorek i środa) nie będziemy otrzymywali obiadów z Lipek Wielkich, dlatego należy zaopatrzyć dzieci w jedzenie.