KOMUNIKAT!

W związku z licznymi zapytaniami Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie  informuje, że nadal obowiązują obostrzenia związane z Covid-19, dlatego 1 września 2021r.  podczas rozpoczęcia  roku szkolnego do szkoły wchodzą tylko uczniowie, bez rodziców.

Wyjątkiem jest I klasa, która rozpoczyna rok szkolny na sali gimnastycznej i w tym przypadku wraz z uczniem może wejść tylko jeden rodzic.

 Każdy, towarzyszący dziecku rodzic musi posiadać maseczkę.

 

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  Komisja powołana przez dyrektora szkoły ma posiedzeniu dnia 23.08.2021 r. zakwalifikowała niżej wymienione dzieci do objęcia opieką świetlicową w roku szkolnym 2021/2022 od dnia 2.09.2021 r.

 Klasa I

 1. Brzeziński Wiktor
 2. Chojnacki Gniewko
 3. Faberski Oliwier
 4. Głowacka Maja
 5. Helwich Wojciech
 6. Kaszyca Oliwia
 7. Krajewski Stanisław
 8. Kwiecień Franciszek
 9. Majka Anna
 10. Matela Zofia
 11. Mazurkiewicz Zuzanna
 12. Nowak Adam
 13. Prucnal Magdalena
 14. Rybiałek Maksymilian
 15. Shild Wiktor
 16. Waldon Lena

Klasa II a

 1. Jarocka Nadia
 2. Pawlak Aleksander
 3. Pawlak Julia
 4. Przekop Oliwia
 5. Tomkiewicz Kaja
 6. Wencel Alicja
 7. Wencel Wiktoria
 8. Wróbel Ksawery
 9. Zbierski Alan

Klasa II b

 1. Głowińska Nadia
 2. Januszewski Stanisław
 3. Lasota Jakub
 4. Majzel Helena
 5. Stuczyński Dominik

Klasa III

 1. Chojnacka Gaja
 2. Delijewska Hanna
 3. Dubicka Hanna
 4. Januszewska Hanna
 5. Jednoróg Anna
 6. Kaźmierczak Zofia
 7. Kret Aleksandra
 8. Kret Nikola
 9. Kwiatkowska Alicja
 10. Lewandowska Lena
 11. Pabiańczyk Wiktor
 12. Spirzak Aleksandra

Klasa IV

 1. Chudzik Patryk
 2. Dzwonkowska Zuzanna
 3. Furdak Zofia
 4. Kubiński Łukasz
 5. Mazurkiewicz Zofia
 6. Midloch Zuzanna
 7. Miłostan Wiktor
 8. Olbińska Maja
 9. ShildOliwier
 10. Wencel Hubert
 11. Wróbel Patryk

Klasa V

 1. Chojnacka Matylda
 2. Dubicka Julia
 3. Martyniuk Oliwier
 4. Michniowska Patrycja

Klasa VI

 1. Korcz Paulina
 2. Matuszewski Jakub

Klasa VII

Jednoróg Nikodem

             SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIAZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 ZNAJDUJE SIĘ W DZIALE "DANE – DOKUMENTY 2021/2022"

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dniu 1 września 2021 roku według następującego scenariusza:

8:00- MSZA W KOŚCIELE W WAWROWIE

9:00 - SPOTKANIA ORGANIZACYJNE WYCHOWAWCÓW NIŻEJ WYMIENIONYCH KLAS Z UCZNIAMI:

Klasa IIA- (wychowawca Pani Martyna Dratwińska) - gabinet nr 0, parter,

Klasa IIB - (wychowawca Pani Halina Zielińska) - gabinet nr 4, II piętro,

Klasa III - (wychowawca Pani Agata Tyszuk) - gabinet nr 3, II piętro

Klasa IV- (wychowawca Pani Katarzyna Radziwanowska) - gabinet nr 7, I piętro

Klasa V- (wychowawca Pani Iwona Szelest) - gabinet nr 9, parter

Klasa VI- (wychowawca Pan Michał Leszczyński) - gabinet nr 8, parter

Klasa VII- (wychowawca Pani Maja Zbierska) - gabinet nr 6, I piętro

Klasa VIIIA-(wychowawca Pani Renata Haściło) - gabinet nr 2, II piętro

Klasa VIIIB-(wychowawca Pani Małgorzata Kałużna) - gabinet nr 5, I piętro

 

UCZNIOWIE „KLASY I” I ICH RODZICE (JEDEN RODZIC NA UCZNIA) ROZPOCZNĄ ROK SZKOLNY O GODZINIE 9:00 UROCZYSTYM SPOTKANIEM NA SALI GIMNASTYCZNEJ. KAŻDY, TOWARZYSZĄCY DZIECKU RODZIC MUSI POSIADAĆ MASECZKĘ.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie podaje do wiadomości wykaz podręczników do religii obowiązujących w roku szkolny 2021/2022.

 

 

 

                 

                Misją doradztwa zawodowego jest wskazanie naszym uczniom ich mocnych stron, wzmocnienie zainteresowań i zdolności a także odkrycie drzemiących w nich potencjałów i marzeń po to, aby ułatwić im możliwie trafną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. W rezultacie decyzja taka ma doprowadzić do zdobycia kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu zgodnie z predyspozycjami i zamiłowaniami. Pomocne są tu narzędzia takie jak: testy i psychozabawy.

                    Celem doradztwa zawodowego jest dodanie młodzieży wiary we własne możliwości. Utrwalanie przekonania, że sukces mogą osiągnąć dzięki wytrwałości oraz umiejętności definiowania i realizowania celów, natomiast charakter ukształtują przez wypracowanie dobrych nawyków.

            Na doradztwie zawodowym poprzez poznawanie różnych zawodów pobudzamy młodzież do refleksji ułatwiającej trafny wybór zawodu. Uczniowie poznają zawody deficytowe, zawody przyszłości a także te najlepiej wynagradzane.

            Kolejnym celem doradztwa jest zapoznanie  młodzieży z wiedzą, która pomoże w przyszłości zbudować szczęśliwe życie pozwalające na samorealizację w zawodzie, budowanie satysfakcjonujących relacji w życiu rodzinnym i rozwijanie pasji a także umiejętność zachowania równowagi między tymi trzema sferami. Na doradztwie uświadamiamy uczniom, że do szczęścia prowadzi między innymi umiejętność właściwej komunikacji. Ćwiczymy ją na zajęciach.

                 Pragniemy, aby nasza młodzież wybrała właściwy dla siebie zawód, mogła czerpać z niego radość i aby każdy z naszych uczniów w przyszłości mógł cytować słowa Thomasa Edisona,: „Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko to była czysta przyjemność”.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

O kampanii 

 Rozpoczynamy kampanię społeczną promującą kształcenie branżowe. Twoja Branża – Twoja Przyszłość, prowadzoną na stronie internetowej ezawodowcy.pl

Zwracamy się równocześnie z propozycją skieowaną do podmiotów publicznych, samorządowych, szkół, organizacji branżowych i przedsiębiorstw zaangażowania we wspólne działania na rzecz promocji edukacji zawodowej. Wyrazem udziału w kampanii internetowej może być m. in. wykorzystanie udostępnionego baneru promocyjnego. 

Punktem wyjścia kampanii Twoja Branża – Twoja Przyszłość jest dostarczenie szkołom podstawowym – doradcom zawodowym, rodzicom, uczniom - e-materiałów o poszczególnych branżach. W ramach naszych działań udostępniamy na portalu edukacyjnym ezawodowcy.pl materiały branżowe w formule eKlasy Patronackiej na potrzeby doradztwa zawodowego oraz kształcenia w szkołach branżowych I stopnia i technikach, takie jak:  filmy, dane na temat branż i zawodów – przykładowa wysokość zarobków, perspektywy kariery zawodowej, itp. 

Zapraszamy do współpracy - bo dobrze wybrany fach w rękach, to podstawa kariery zawodowej. 

Prof. Czesław Noworol 

Prezes Zarządu Krajowego 

Narodowe Forum Doradztwa Kariery 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Skąd czerpać wiedzę o zawodach?

Polecamy najciekawsze kanały na YouTube i podcasty

 

https://mapakarier.org/blog/article/38/skad-czerpac-wiedze-o-zawodach-polecamy-10-kanalow-na-youtube-i-3-podcasty

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

5 rzeczy, o których warto pamiętać, rozmawiając z dzieckiem o ścieżce edukacyjno-zawodowej

 

https://mapakarier.org/blog/article/44/5-rzeczy-o-ktorych-warto-pamietac-rozmawiajac-z-dzieckiem-o-sciezce-edukacyjnozawodowej