Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie informuje rodziców oraz uczniów, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 3 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. ...................... w szkolnej sali gimnastycznej.

O godz. ............ odbędzie się w kościele msza dla uczniów.