Obiady

KOMUNIKAT –OBIADY

Koszt obiadów w miesiącu grudniu 2018 jest zróżnicowany. Proszę zapoznać się z informacją poniżej, a następnie dokonać wpłaty w odpowiedniej wysokości.

Dla wszystkich, którzy nie brali udziału w poniżej wymienionych wycieczkach koszt obiadów za grudzień wynosi 60,00zł (dotyczy uczniów klasy 1, 2,3, 5b oraz 8)

Dla uczniów klasy 4, 5A oraz 7, którzy brali udział w wycieczce szkolnej w dniu 25 października  2018 r. koszt obiadów wynosi 56,00 zł

Dla uczniów klasy 6 którzy brali udział w biwaku ( 03.10-5.10) koszt obiadów wynosi 48,00 zł

Pieniądze można wpłacać w sekretariacie lub na konto szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWROWIE

22837200080104777420010001

W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc żywieniowy.

Wpłat na konto proszę dokonywać po rozpoczęciu się nowego miesiąca żywieniowego tj. od dnia 01.12.2018 r.

Termin wpłaty za obiady upływa w dniu 05.12.2018 r.