Rada

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie informuje całą społeczność szkolną, że rada pedagogiczna klasyfikacyjno - promocyjna podsumowująca sprawy dydaktyczne odbędzie się 8 stycznia 2019 roku.