INFORMACJA - Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Dyrektor szkoły informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 w arkuszu organizacyjnym szkoły ponownie zaplanowano zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia będą odbywały się w dwóch grupach, po jednej godzinie lekcyjnej dla każdej z grup tygodniowo. Gimnastyka korekcyjna jest przeznaczona dla uczniów z klas II-VII (dla zakwalifikowanych uczniów klasy I gimnastyka korekcyjna rozpocznie się w II semestrze). Zajęcia będzie prowadził p. Michał Leszczyński.

Uczniów z lekarskimi wskazaniami do gimnastyki korekcyjnej zgłaszają OSOBIŚCIE rodzice lub opiekunowie prawni u p. Leszczyńskiego, celem ustalenia szczegółów.

 

 Warunkiem przystąpienia ucznia do zajęć, jest (oprócz wskazań lekarskich) jego zgłoszenie przez rodzica/ prawnego opiekuna, oraz wyrażenie pisemnej zgody na ww zajęcia.