Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 roku, poz. 1603) Rada Pedagogiczna zgodnie z pozytywną opinią

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wawrowie uchwaliław dniu 21 sierpnia 2017 roku następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.

 

30 październik 2017 (poniedziałek)

31październik 2017 (wtorek)

30 kwietnia 2018 (poniedziałek)

2 maja 2018 (środa)

4 maja 2018 (piątek)

 

1 czerwca 2018 (piątek)