Koszt obiadów w miesiącu STYCZNIU 2018 wynosi 77,00ZŁ

Pieniądze proszę wpłacać w sekretariacie lub na wskazany poniżej numer konta.

Uwaga – wpłat na konto proszę dokonywać od dnia 01.01.2018.

Termin wpłat upływa w dniu  05.01.2018. 

Dane do wpłaty:

Szkoła Podstawowa w Wawrowie

22837200080104777420010001

 

W tytule wpłaty należy wpisać: „obiady STYCZEŃ 2018 - imię i nazwisko dziecka”