KOMUNIKAT OBIADY

Koszt obiadów w miesiącu LISTOPADZIE 2017 wynosi 73,50ZŁ

Pieniądze proszę  wpłacać w sekretariacie lub na wskazany poniżej numer konta.

Uwaga – wpłat na konto proszę dokonywać od dnia 01.11.2017.

Termin wpłat upływa w dniu  03.11.2017.

Dane do wpłaty:

Szkoła Podstawowa w Wawrowie

22837200080104777420010001

 

W tytule wpłaty należy wpisać: „obiady LISTOPAD 2017 - imię i nazwisko dziecka”

 

Planetarium

Szkoła to nie tylko książki, ćwiczenia i zeszyty. Uczniowie naszej szkoły uczą się także przez zabawę. Tym razem, aby urozmaicić naukę i sprawić by była ona jeszcze ciekawsza, dnia 24 października 2017 roku do naszej szkoły przybyło „Mobilne Planetarium”. Był to pokaz astronomiczny, który przybliżył dzieciom informacje o kosmosie i zaszczepił wśród nich chęć poszerzania wiedzy o otaczającym nas Wszechświecie. Seans był dostosowany do grup wiekowych tak, by swoją tematyką mógł zaciekawić nawet naszych najmłodszych uczniów. W pokazie wzięły udział wszystkie klasy naszej szkoły. Zaprosiliśmy również gości ze Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem z Gorzowa Wielkopolskiego wraz z wychowawcami.

 Dodatkowo uczniowie otrzymali prezent w postaci kalendarza z ważnymi informacjami o kosmosie i planetach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się gadżety oraz smaczny popcorn.

 

Był to pierwszy taki pokaz odbywający się w naszej szkole. Uczniowie byli zaciekawieni i zainteresowani. Z chęcią wzięliby ponownie udział w takim wydarzeniu. 

 

 • 22790854_1173405759456141_527942201_o
 • 22810150_1173405906122793_1213350751_o
 • 22812679_1173405976122786_1667240869_o
 • 22850103_1888749497809139_1609607717_o
 • 22850255_1888749567809132_1247727000_o

 

 

 

W dziale PLIKI został umieszczony

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Szkoły Podstawowej w Wawrowie.

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie informuje, że w dnia 26 października 2017 roku (czwartek) odbędzie się dzień otwarty szkoły. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą oczekiwali na rodziców od godz. 17:00.

Koszt obiadów w miesiącu październiku 2017 wynosi52,50 (jest to już kwota pomniejszona o odpis za poprzedni miesiąc żywieniowy z tytułu opóźnienia dożywiania)

Pieniądze proszę wpłacać w sekretariacie lub na wskazany poniżej numer konta.

Uwaga – wpłat na konto proszę dokonywać od dnia 01.10.2017. r.

Termin wpłat upływa w dniu 03.10.2017.

Dane do wpłaty:

 

Szkoła Podstawowa w Wawrowie 22837200080104777420010001

W tytule wpłaty należy wpisać: „obiady październik 2017 - imię i nazwisko dziecka”

W dziale PLIKI został umieszczony

Statut Szkoły Podstawowej w Wawrowie,

który obowiązuje do 30.11.2017 r. 

W dziale PLIKI został umieszczony

Roczny Program Rozwoju Szkoły 2017-2018.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

           Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie informuje, że w dniu 27 września 2017 roku (środa) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie ogólne z rodzicami.

           Po zebraniu ogólnym będą spotkania z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 

           Ze względu na ważność omawianych spraw wskazane jest aby w zebraniu uczestniczyła jak największa ilość rodziców.

Komunikat „Program dla szkół”

Od października 2017 roku rozpoczyna się w szkole „Program dla szkół”, który jest przeznaczony dla uczniów z klas I-V. W ramach powyższego programu uczniowie otrzymają bezpłatnie kilka razy tygodniu porcję owoców/ warzyw oraz mleko białe/przetwory mleczne.

 

Aby wziąć udział w programie należy dostarczyć do sekretariatu wypełnioną i podpisaną deklarację do dnia 18 września 2017r. Druki zostały już wydane uczniom.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 roku, poz. 1603) Rada Pedagogiczna zgodnie z pozytywną opinią

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wawrowie uchwaliław dniu 21 sierpnia 2017 roku następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.

 

30 październik 2017 (poniedziałek)

31październik 2017 (wtorek)

30 kwietnia 2018 (poniedziałek)

2 maja 2018 (środa)

4 maja 2018 (piątek)

 

1 czerwca 2018 (piątek)

INFORMACJA - Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Dyrektor szkoły informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 w arkuszu organizacyjnym szkoły ponownie zaplanowano zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia będą odbywały się w dwóch grupach, po jednej godzinie lekcyjnej dla każdej z grup tygodniowo. Gimnastyka korekcyjna jest przeznaczona dla uczniów z klas II-VII (dla zakwalifikowanych uczniów klasy I gimnastyka korekcyjna rozpocznie się w II semestrze). Zajęcia będzie prowadził p. Michał Leszczyński.

Uczniów z lekarskimi wskazaniami do gimnastyki korekcyjnej zgłaszają OSOBIŚCIE rodzice lub opiekunowie prawni u p. Leszczyńskiego, celem ustalenia szczegółów.

 

 Warunkiem przystąpienia ucznia do zajęć, jest (oprócz wskazań lekarskich) jego zgłoszenie przez rodzica/ prawnego opiekuna, oraz wyrażenie pisemnej zgody na ww zajęcia.

Przesunięcie terminu rozpoczęcia wydawania obiadów

 

Rodzice i Uczniowie

W związku z remontem najniższej kondygnacji w szkole termin rozpoczęcia wydawania obiadów został przesunięty na dzień 18.09.2017r.

W związku z powyższym wskazane jest, aby uczniowie, którzy deklarowali korzystanie z obiadów do czasu rozpoczęcia żywienia, przynosili ze sobą większą ilość prowiantu.

 

Nadpłata za miesiąc wrzesień będzie rozliczona w kolejnym miesiącu żywieniowym.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

 

           Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Wawrowie informuje , że w dniu 13 września 2017 roku (środa) o godz. 17:00 odbędą się w szkole zebrania organizacyjne wychowawców klas z rodzicami.

 

 • DSC_0021
 • DSC_0022
 • DSC_0033
 • DSC_0036
 • DSC_0040
 • DSC_0044
 • DSC_0047
 • DSC_0056
 • DSC_0060

Komunikat obiady

           Uczniowie, którzy chcą korzystać z płatnego dożywiania w roku szkolnym 2017/2018 powinni dostarczyć do sekretariatu wypełnioną i podpisaną przez rodzica / opiekuna prawnego deklarację – termin dostarczenia deklaracji upływa w dniu 06.09.2017 r.

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy.

Dożywianie rozpoczyna się od dnia 11.09.2017r.

Koszt obiadów w miesiącu wrześniu 2017 wynosi 52,50zł.

Pieniądze proszę  wpłacać w sekretariacie lub na wskazany poniżej numer konta

 

Termin wpłat upływa w dniu 10.09.2017.

Dane do wpłaty:

Szkoła Podstawowa w Wawrowie

22837200080104777420010001

 

W tytule wpłaty należy wpisać: „obiady wrzesień 2017 - imię i nazwisko dziecka”

UBEZPIECZENIE

OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Koszt składki ubezpieczeniowej dla ucznia wynosi 34,00zł. Ubezpieczycielem uczniów jest firma UNIQA. Przystępując do ubezpieczenia uczeń jest objęty ochroną od 01.09.2017 do 31.08.2017r. na sumę 12.000zł.

Pieniądze proszę wpłacać  sekretariacie szkoły do dnia 25.09.2017r.

 

 

SKŁADKA NA KOMITET RODZICIELSKI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018  dobrowolna roczna  składka na Komitet Rodzicielski wynosi :

40zł – za pierwsze dziecko

20zł – za drugie dziecko

10zł – za trzecie i kolejne dziecko

Pieniądze można wpłacać w sekretariacie lub na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wawrowie

Konto Rady Rodziców

 

Numer konta: 90 8372 0008 0000 2277 5000 0002

        SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WAWROWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZOSTAŁ UMIESZCZONY W DZIALE PLIKI - DANE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 2017-2018.docx

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIAZUJĄCYCH W ROKU 2017-2018.docx 

 

 

 

         Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie informuje rodziców oraz uczniów, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu 4 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w szkolnej sali gimnastycznej.

O godz. 10.00 odbędzie się w kościele msza dla uczniów. 

                Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie informuje, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniowie z klas od I do VII otrzymują do użytku darmowe podręczniki prawie do wszystkich przedmiotów. Wyjątkiem są książki do religii, które rodzice zakupują uczniom we własnym zakresie.

 

Wykaz podręczników do religii dla klas I –VII.

 

przedmiot

autorzy

tytuł

wydawnictwo

Religia

K.Mielnicki , E. Kondrak

“ Żyjemy w Bożymświecie ”podręcznikdlaklasy 1

JEDNOŚĆ

 

J.Czerkawski, E.Kondrak

“Idziemy do Jezusa”

Podręcznik + zeszytćwiczeń kl.2

JEDNOŚĆ

 

D.Krupiński, J.Snopek

„Jezus jest z nami” 

podręcznik + ćwiczenia

klasa 3

 JEDNOŚĆ

 

K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek

 

„MiejscapełneBOGActw”

podręcznik + ćwiczeniaklasa 4

JEDNOŚĆ

K. Mielnicki , E. Kondrak ,

E. Parszewska

 

„SpotkaniauBOGAcające”

podręcznik + ćwiczeniaklasa 5

 JEDNOŚĆ

 

K.Mielnicki , E. Kondrak, E.Parszewska

 

“TajemniceBOGAtegożycia”

podręcznik + ćwiczeniaklasa 6

JEDNOŚĆ

 

 

Ks. DrK.Mielinicki , E. Kondrak , E.Parszewska

 “Klasa VII szkołypodstawowejBłogosławieni, którzyszukająJezusa”

JEDNOŚĆ