UBEZPIECZENIE

OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Koszt składki ubezpieczeniowej dla ucznia wynosi 34,00zł. Ubezpieczycielem uczniów jest firma UNIQA. Przystępując do ubezpieczenia uczeń jest objęty ochroną od 01.09.2017 do 31.08.2017r. na sumę 12.000zł.

Pieniądze proszę wpłacać  sekretariacie szkoły do dnia 25.09.2017r.

 

 

SKŁADKA NA KOMITET RODZICIELSKI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018  dobrowolna roczna  składka na Komitet Rodzicielski wynosi :

40zł – za pierwsze dziecko

20zł – za drugie dziecko

10zł – za trzecie i kolejne dziecko

Pieniądze można wpłacać w sekretariacie lub na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wawrowie

Konto Rady Rodziców

 

Numer konta: 90 8372 0008 0000 2277 5000 0002

        SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WAWROWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZOSTAŁ UMIESZCZONY W DZIALE PLIKI - DANE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 2017-2018.docx

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIAZUJĄCYCH W ROKU 2017-2018.docx 

 

 

 

         Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie informuje rodziców oraz uczniów, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu 4 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w szkolnej sali gimnastycznej.

O godz. 10.00 odbędzie się w kościele msza dla uczniów. 

                Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie informuje, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniowie z klas od I do VII otrzymują do użytku darmowe podręczniki prawie do wszystkich przedmiotów. Wyjątkiem są książki do religii, które rodzice zakupują uczniom we własnym zakresie.

 

Wykaz podręczników do religii dla klas I –VII.

 

przedmiot

autorzy

tytuł

wydawnictwo

Religia

K.Mielnicki , E. Kondrak

“ Żyjemy w Bożymświecie ”podręcznikdlaklasy 1

JEDNOŚĆ

 

J.Czerkawski, E.Kondrak

“Idziemy do Jezusa”

Podręcznik + zeszytćwiczeń kl.2

JEDNOŚĆ

 

D.Krupiński, J.Snopek

„Jezus jest z nami” 

podręcznik + ćwiczenia

klasa 3

 JEDNOŚĆ

 

K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek

 

„MiejscapełneBOGActw”

podręcznik + ćwiczeniaklasa 4

JEDNOŚĆ

K. Mielnicki , E. Kondrak ,

E. Parszewska

 

„SpotkaniauBOGAcające”

podręcznik + ćwiczeniaklasa 5

 JEDNOŚĆ

 

K.Mielnicki , E. Kondrak, E.Parszewska

 

“TajemniceBOGAtegożycia”

podręcznik + ćwiczeniaklasa 6

JEDNOŚĆ

 

 

Ks. DrK.Mielinicki , E. Kondrak , E.Parszewska

 “Klasa VII szkołypodstawowejBłogosławieni, którzyszukająJezusa”

JEDNOŚĆ